Skip to main content

Jaka Dujc

Jaka bio.

0001

Novi rešeni primeri v programskem jeziku Python
Jaka Dujc
v delu knjiga
Zbirka novih nalog z rešitvami, napisanimi v programskem jeziku Python, ki vam bo omogočila poglobiti in nadgraditi znanje programiranja in uporabe programskega jezika Python.